Dyrektor RZGW w Krakowie Wojciech Kozak spotkał się z Rektorem Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzejem Szaratą. Tematem spotkania była współpraca obu instytucji w różnych obszarach. 

Współpraca instytucji, możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników RZGW oraz studentów, weekendowe szkolenia w zakresie hydrologii, wymiana doświadczeń to tylko niektóre z wątków poruszone w trakcie spotkania.

Gospodarka wodna jest procesem, w którym obecnie kluczową rolę odgrywa adaptacja do zmian klimatu i towarzyszących im zjawisk, zwłaszcza skrajnych zjawisk hydrologicznych, jakimi są powodzie i susze, dlatego tak ważnym jest współpraca na płaszczyźnie nauki i praktyki obu instytucji.

poprawka 41 27.02.2024