Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie administruje ponad 47 000 km rzek i potoków i  prowadzi szereg inwestycji, które w sposób kompleksowy zabezpieczają mieszkańców różnych obszarów przed powodzią. Obecnie, w zakresie działań przeciwpowodziowych,  realizujemy 45 zadań inwestycyjnych  na łączną kwotę 853 050 914zł. Natomiast w planach jest realizacja ok. 200 zdań na łączną kwotę ponad 2 miliardów złotych.

 

ZOBACZ INWESTYCJE

 

 

Udało się nam zakończyć bardzo ważny projekt - „Ochrony przeciwpowodziowej Węzła Oświęcimskiego”. To inwestycja, która już zabezpiecza 12 tys. mieszkańców i obszar 33 km 2 powiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego oraz chroni rejon byłego nazistowskiego obozu Auschwitz – Birkenau.

Prowadzimy też szereg innych inwestycji, które w sposób kompleksowy zabezpieczają mieszkańców przed powodzią. Obecnie realizujemy aż 45 takich zadań za ponad 850 milionów złotych. W planach jest realizacja dwustu kolejnych na łączną kwotę ponad 2 miliardów.

Na całym swoim terenie przeprowadziliśmy i systematyczne wykonujemy też prace utrzymaniowe. W latach 2018 – 2021 na same zadania związane z utrzymaniem i usuwaniem szkód powodziowych wydaliśmy prawie 240 mln zł. W tym roku wydamy na ten cel prawie 80 milionów. Mimo sporych środków to naprawdę niełatwe zadanie, ponieważ administrujemy ponad 47 tysiącami kilometrów rzek i potoków oraz prawie 1500 kilometrów wałów przeciwpowodziowych. Zatem wciąż wiele przed nami.

Już w obecnym 2022 roku, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Wody Polskie zakończą modernizację wałów w Krakowie o wartości ponad 90 milionów zł.  To ważny element, który domknie system zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krakowa oraz gminy Wieliczka. Zostaną również zakończone prace zwiększające bezpieczeństwo w dolinie rzeki Serafy, czyli suche zbiorniki Malinówka 1 i Malinówka 2.

Zakończenie inwestycji „Rozbudowy lewego i prawego wału rzeki Biała gmina Tarnów miasto Tarnów” wzmocni ochronę północno-wschodniej Małopolski. Obecnie prace są prowadzone na długości prawie 13 km. Jest to kolejny etap kompleksowego systemu ochrony.

Kończymy także bardzo ważny projekt - „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” - wart prawie 200 milionów złotych. To inwestycja składająca się z sześciu zadań. Zapewni poprawę bezpieczeństwa i ochronę życia oraz mienia ponad 20 tysięcy mieszkańców Sandomierza i okolic, szczególnie doświadczonych podczas powodzi w 2010 roku.

W kolejnych latach, Wody Polskie dla odcinka „Wisły Sandomierskiej” planują kolejne kompleksowe działania po to, by stworzyć  najlepsze rozwiązania zapewniające redukcję fali powodziowej na rzece Wiśle oraz retencję wody powodziowej, której wielkość dla „Wisły Sandomierskiej” wynosi,  bagatela, ok. 150 mln m3. Jest to ogromna ilość wody, która w wyniku działań przeciwpowodziowych byłaby zretencjonowana. To prawie 3 razy więcej niż może zretenconować „Świnna Poręba” – jeden z największych zbiorników przeciwpowodziowych w zlewni Górnej Wisły.

W perspektywie najbliższych kilku lat planujemy zrealizować ambitny projekt „Ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły na odcinku między Oświęcimiem a Krakowem”  o wartości ponad 800 mln zł, budując 11 nowoczesnych polderów przeciwpowodziowych – czyli specjalnie przygotowanych terenów zalewowych,  które w okresie wezbrania rzeki pozwalają na przejęcie z koryta Wisły nadmiaru wody i jej naturalną retencję. To pozwoli ochronić około 100 000 osób i 2500 budynków komunalnych.