Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 - Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ od dnia 01.2020 r. do dnia 05.02.2020 r.(włącznie), w siedzibie:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w dniach roboczych od godziny 9:00 do 14:00,
  • Nadzór Wodny w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,
  • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

 

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach roboczych od 15.01.2020 r. do 05.02.2020 r.(włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Ewa Uczniak-Grzanka tel. +48 12 62 84 209, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 06.02.2020 r. o godzinie 15:00 w Sali lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, 33-100  Tarnów odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na których przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny - czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót (m.in. tablica ogłoszeń na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych SEMAFOR).

 

Dokumenty do pobrania