ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ, „NASZE ŁOWISKA”, UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH OBJĘTYCH RACJONALNĄ GOSPODARKĄ RYBACKĄ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKI

 

Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW PGW WODY POLSKIE upoważnia do amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich, których wykaz  zamieszczony jest na stronach  PGW WP.

 

    Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z Wykazem obwodów rybackich państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w ramach zezwolenia „NASZE ŁOWISKA” w roku kalendarzowym 2022 (tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).

 

Koszt zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 250,00 zł brutto.

 

Koszt ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 125,00 zł brutto.

 

Koszt dopłaty za łowienie z łodzi wynosi 50 zł brutto – możliwość połowu z jednostki pływającej dotyczy tylko obwodów na których, zgodnie ze stosownymi regulaminami amatorskiego połowu ryb, jest to dopuszczalne.

 

    Osoba uprawniona do prowadzenia połowów o których mowa w ust. 1 jest zobligowana do przestrzegania zasad wynikających z regulaminu amatorskiego połowu ryb obowiązującego w danym obwodzie rybackim. Regulaminy obowiązujące w poszczególnych obwodach są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP tj. W przypadku terenu zarządzanego RZGW w Krakowie są to:

 

https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/swinna-poreba/114-nieprzypisany/1644-dokumenty-sp

https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/raba-3/114-nieprzypisany/1804-dokumenty-raba-3

https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/tresna-i-porabka/114-nieprzypisany/2359-dokumenty-tresna-i-porabka

https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/raba-2/114-nieprzypisany/2508-dokumenty-raba-2

 

   Opłatę za zezwolenie „Nasze Łowiska” w obwodach rybackich zgodnych z Wykazem obwodów rybackich państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w ramach zezwolenia „NASZE ŁOWISKA” należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

 

Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia.

 

Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

 

   Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na jeden z dedykowanych adresów e-mail:

 

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie ul. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
  • Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
  • Zezwolenia „Nasze Łowiska”, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
  • Czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 3 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP.
  • Opłaty należy wnosić na jedno z konto:

PGW WP RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171

 

z podaniem tytułu przelewu: NASZE ŁOWISKA Z BRZEGU/JEDN.PŁYW. 2022 oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

 

  • Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich (PLN).
  • Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
  • Nie istnieje stacjonarny punkt, gdzie można dokonać zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb.
  • Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej czy nazwy zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.

 

UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres zamieszkania.

  • Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

 

WSZYSTKIE POZOSTAŁE POTRZEBNE INFORMACJE I DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH.


Komunikat
(data publikacji: 20.04.2022 r.)

Informujemy, że w sytuacji nieprawidłowych tytułów przelewu za uprawianie amatorskiego połowu ryb na łowiskach RZGW w Krakowie, np. brak wskazania nazwy łowiska, błędnie określona kwota przelewu, brak numeru karty wędkarskiej itp., środki pieniężne będą zwracane na konto Nadawcy lub odpowiednio na konto placówki pocztowej - w tym przypadku zwracana kwota będzie obciążana opłatą zgodnie z cennikiem placówki.


Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wykaz obwodów rybackich_aktualizacja z dnia 28.11.2022 r..pdf)Wykaz obwodów rybackich_aktualizacja z dnia 28.11.2022 r..pdf 426 kB2022-11-28 15:382022-11-28 15:38
Pobierz plik (Zarządzenie nr 57 z 2022 r. Prezesa PGW Wody Polskie.pdf)Zarządzenie nr 57 z 2022 r. Prezesa PGW Wody Polskie.pdf 508 kB2022-10-26 12:412022-10-26 12:41
Pobierz plik (Zezwolenie_aktualizacja z dnia 25.10.2022 r..docx)Zezwolenie_aktualizacja z dnia 25.10.2022 r..docx 116 kB2022-10-26 09:392022-10-26 09:39
Pobierz plik (Zasady sprzedaży zezwoleń_aktualizacja z dnia 25.10.2022 r..pdf)Zasady sprzedaży zezwoleń_aktualizacja z dnia 25.10.2022 r..pdf 604 kB2022-10-26 09:392022-10-26 09:39