ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ŁOWISKACH WĘDKARSKICH „ZBIORNIK TRESNA” I „ZBIORNIK PORĄBKA”

 1. Zezwolenie upoważnia do wędkowania na łowiskach wędkarskich „zbiornik Tresna” i „zbiornik Porąbka” zw. dalej łowiskami wędkarskimi.
 2. Prawo do amatorskiego połowu ryb na łowiskach wędkarskich wymienionych w pkt 1, nabywają osoby posiadające przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o Rybactwie śródlądowym), Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Krakowie oraz imienny dowód uiszczenia opłaty w wysokości:

Rodzaj opłaty

Cena brutto

opłata roczna

200 zł

opłata roczna ulgowa

100 zł

opłata dzienna

30 zł

opłata dzienna ulgowa

15 zł

 1. Roczna opłata za zezwolenie na wędkowanie na łowiskach wędkarskich obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.
 2. Koszt dopłaty za łowienie z jednostek pływających wynosi 50 zł brutto – na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Opłatę za zezwolenie na amatorski połów ryb na łowiskach wędkarskich można dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.

Druk zezwolenia należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

Opłaty należy wnosić na konto: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171 z podaniem tytułu przelewu: POŁÓW RYB ŁOWISKA TRESNA I PORĄBKA, OKRES POŁOWU: ...

Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów. 

W przypadku opłaty rocznej jako okres połowu wpisujemy rok, w przypadku opłaty dziennej - datę planowanego połowu. 

UWAGA! 

- Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego.

 1. Do ulgi (50%) w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Dopłata za łowienie z jednostek pływających nie podlega uldze.
 2. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 3. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty, rejestr połowu).
 4. Zezwolenia na amatorski połów ryb wydane do dnia 13 kwietnia 2022 r. przez poprzedniego użytkownika rybackiego obwodów rybackich zbiornika Tresna na rzece Soła - nr 2 oraz zbiornika Porąbka na rzece Soła - nr 3 tj. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Bielsku- Białej dla członków wyłącznie tego Okręgu - o terminie ważności obejmującym okres od dnia 4 maja br. będą mogły być bezpłatnie wymienione na terminowo analogiczne (z maksymalną datą ważności do 31 grudnia 2022 r.) zezwolenia aktualnego użytkownika rybackiego tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP. Osoba zainteresowana taką wymianą powinna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r., złożyć, do RZGW w Krakowie PGW WP, podanie dotyczące wydania stosownego zezwolenia zawierające również:
 • oświadczenie dotyczące zakupienia zezwolenia na amatorski połów ryb w Polskim Związku Wędkarskim Okręg Bielsko-Biała do dnia 13 kwietnia 2022 r.,
 • oświadczenie dotyczące przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Bielsku-Białej na dzień 13 kwietnia 2022 r.
 • dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny, nr karty wędkarskiej, ewentualnie telefoniczny nr kontaktowy) oraz
 • dotychczasowe zezwolenie wydane przez Okręg PZW Bielsko-Biała

Przedmiotowe dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. Stosowne zezwolenia RZGW w Krakowie PGW WP potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego do rybactwa będą sukcesywnie odsyłane na wskazany adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany adres korespondencyjny. Tylko tego typu zezwolenia zachowają ważność bez dokumentu stwierdzającego dokonanie opłaty za połów.

Wszelkie inne zezwolenia na amatorski połów ryb wydane przez poprzedniego użytkownika rybackiego obwodów rybackich zbiornika Tresna na rzece Soła - nr 2 oraz zbiornika Porąbka na rzece Soła - nr 3 tj. Okręgu PZW Bielsko-Biała zarówno dla członków Okręgu PZW, jak też dla osób niezrzeszonych przestają obowiązywać we wskazanych obwodach rybackich z dniem 4 maja 2022 r.

W załączeniu: