Postępowanie Nr KR.ROZ.2811.345.2022 "Prace interwencyjne na wałach na terenie ZZ Kraków – roboty budowlane związane z remontem obiektów – Naprawa skarp i korony prawego wału rzeki Wisły wraz z naprawą schodów skarpowych pompowni Oświęcim w msc. Kruki, Dwory, gm. Oświęcim"

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13343,Prace-interwencyjne-na-walach-na-terenie-ZZ-Krakow-roboty-budowlane-zwiazane-z-r.html