Komunikat nawigacyjny 22/2022

Awaria na śluzie przy stopniu wodnym Dąbie została usunięta w dniu 31.08.2022., a możliwość śluzowania jest przywrócona. 

Notice to Skippers No 22/2022 

On August 31, 2022 the failure of the lock at Dąbie is repaired and the lock is open for navigation. 

 

Komunikat nawigacyjny 21/2022

W związku z awarią śluzy na SW Dąbie, od dnia 31 sierpnia 2022 r. śluzowanie jest zawieszone do odwołania.

Notice to Skippers No 21/2022

From August 31, 2022, the lock in Dąbie will be closed and lockage is suspended until further notice.

 

Komunikat nawigacyjny 20/2022

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 73+500 do km 75+600 w dniu 24.09.2022 r., w godzinach 11.00 – 16.00 zostanie częściowo zamknięty w związku z imprezą kajakową "XLII Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy, Grand Prix PZKaj 2022"

Notice to Skippers No 20/2022

The navigable route on the Vistula River on September 24, 2022 from 11.00 - 16.00 will be partially closed on the section from km 73+500 to km 75+600 - there will be an canoeing event called "XLII Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy, Grand Prix PZKaj 2022"

 

Komunikat nawigacyjny 19/2022

 Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 87+500 do km 89+500 w dniu 10.09.2022 r. w godzinach 10.00 – 14.00 zostanie częściowo zamknięty w związku z imprezą kajakową "Na fali".

Notice to Skippers No 19/2022

The navigable route on the Vistula River on September 10, 2022 from 10.00 - 14.00 will be partially closed on the section from km 87 + 500 to km 89 + 500 - there will be an canoeing event called "Na Fali". 

 

Komunikat nawigacyjny 18/2022

W dniu 18 sierpnia 2022. awaria na śluzie w Borku Szlacheckim została usunięta, a szlak żeglugowy na tym odcinku został otwarty.

Notice to Skippers No 18/2022 

The failure of the lock in Borek Szlachecki at ZOH Łączany is repaired and the lock is open from August 18, 2022.

 

Komunikat nawigacyjny nr 17/2022

Od dnia 17 sierpnia 2022 r. śluza przy ZOH Łączany, będzie nieczynna do czasu usunięcia awarii, a szlak żeglugowy na tym odcinku będzie zamknięty– do odwołania.

 Notice to Skippers No 17/2022

From August 17, 2022, the lock in Borek Szlachecki at ZOH Łączany will be closed until the failure is repaired.

 

Komunikat nawigacyjny nr 16/2022

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi kierownicy w awanporcie dolnym stopnia wodnego Kościuszko, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi wodnej, od dnia 08 lipca 2022r. do odwołania zawiesza się śluzowanie w porze nocnej. 

 Notice to Skippers No 16/2022

 Due to the conducted renovation of the guide wall in the lower outport of Kościuszko waterway, for the sake of safety of waterway users, night-time lockage is suspended from 8 July 2022   until further notice.

 Komunikat nawigacyjny nr 15/2022

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 87+500 do km 89+500 w dniu 01.07.2022 r. w godzinach 10.00 – 14.00 zostanie częściowo zamknięty, (wzdłuż lewego brzegu rz. Wisły).

Notice to Skippers No 15/2022

The navigable route on the Vistula River on July 01, 2022 from 10.00 - 14.00 will be partially closed on the section from km 87 + 500 to km 89 + 500.

Komunikat nawigacyjny nr 14/2022

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 75+450 do km 76+450 w dniu 25.06.2022 r. w godzinach 11.00 – 13.00 zostanie częściowo zamknięty, (wzdłuż prawego brzegu rz. Wisły)

Notice to Skippers No 14/2022

The navigable route on the Vistula River on June 25, 2022 from 11.00 - 13.00 will be partially closed on the section from km 75+450 to km 76+450

Komunikat nawigacyjny nr 13/2022

od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle  od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.

Notice to Skippers No 13/2022

from 14 June 2022, the shipping lane on the Vistula River from 61+200 km (Tyniec) to 79+150 km is marked in accordance with Art. 5.02 of the Regulation of the Minister of Infrastructure of 28 April 2003 on navigation regulations on inland waterways (Dz.U. /Journal of Laws/ of 2003, No. 212, item 2027) and complies with the requirements governing the rules of night navigation.

Komunikat nawigacyjny nr 12/2022

w związku z zawodami IFC Canoe Slalom World Cup na Krakowskim Torze Kajakarstwa Górskiego pod patronatem Ministra Sportu, w dniach 17.06-19.06.2022 wprowadza się następujące godziny śluzowań na stopniu wodnym Kościuszko:

Notice to Skippers No 12/2022

due to an international event IFC Canoe Slalom World Cup on canoeing track next to Kościuszko barrage, from June 17 to 19, 2022 the locks will take place at designated hours:

Komunikat nawigacyjny nr 11/2022

Szlak żeglowny na kanale Łączany - Skawina w dniu 26.06.2022 r. w godz. 11.00 – 14.00 zostanie zamknięty na odcinku od km  0+000k do km 1+000k.

Notice to Skippers No 11/2022

The navigable route on the Łączany - Skawina canal on June 26, 2022 from 11.00 - 14.00 will be closed on the section from km 0 + 000k to km 1 + 000k.

Komunikat nawigacyjny nr 10/2022

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 87+500 do km 89+500 w dniu 20.06.2022 r. w godzinach 10.00 – 13.00 zostanie częściowo zamknięty

Notice to Skippers No 10/2022

The navigable route on the Vistula River on June 20, 2022 from 10.00 - 13.00 will be partially closed on the section from km 87 + 500 to km 89 + 500.

Komunikat nawigacyjny nr 9/2022

szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 18.06.2022 r. w godz. 15:00 – 18:00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku w km 76+550 do 78+350 wzdłuż brzegu prawego

Notice to Skippers No 9/2022

The navigable route on the Vistula River on June 18, 2022 from 15.00 - 18.00 will be partially closed on the section from km 76 + 550 to km 78 + 350

Komunikat nawigacyjny nr 8/2022

Od dnia 17.05.2022 r., z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły, związane z niskimi przepływami, mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na odcinku rzeki Wisły od km 223+600 - 223+700.

Notice to Skippers No 8/2022

From May 17, 2022 on the section of the Vistula River from km 223 + 600 - 223 + 700, due to the low flow in the river and periodic activation of the damming of the Połaniec Power Plant, located at km 223 +650 of the Vistula River, there may be difficulties in navigation.

Komunikat nawigacyjny nr 7/2022

w dniu 14 maja 2022 r. odcinek rzeki Wisły od km 1+000 do km 2+000 w godzinach  10.00-16.00, zostanie wyłączony z żeglugi.

Notice to Skippers No 7/2022

on 14 May 2022, the section of the Vistula River from km 1+000 to km 2+000 will be closed for navigation from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Komunikat nawigacyjny nr 6/2022

Od dnia 11.05.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle w km 175+400 (ujście rzeki Nidy) do 295+200 (ujście rzeki Sanny) jest otwarty dla ruchu jednostek pływających.

Notice to Skippers No 6/2022

The shipping route on the Vistula River at km 175+400  to 295+200 is open for nawigation.

 Komunikat nawigacyjny nr 5/2022

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na stopniu wodnym Kościuszko, od dnia 09 maja 2022r. do odwołania, w robocze dni tygodnia: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 do 18.00 oraz w piątek w godzinach 7.00 do 15.00 wprowadza się następujące godziny śluzowań:

w górę rzeki : 8.00, 11.15, 14.00, 16.00, 18.00

w dół rzeki : 9.30, 13.00, 15.30, 17.30

 Notice to Skippers No 5/2022

due to the ongoing repair works on the Kościuszko barrage, from 9 May 2022  until further notice, the following sluicing hours will be introduced on working days:

upstream: 8:00 a.m., 11:15 a.m., 2:00 p.m., 4:00 p.m., 6:00 p.m.

downstream: 9:00 a.m., 1:00 p.m., 3:30 p.m., 5:30 p.m.

Komunikat nawigacyjny nr 4/2022

Szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 04.06.2022 r. w godz. 20:00 – 23:30 zostanie wyłączony z ruchu żeglugowego na odcinku w km 76+450 (most Dębnicki) do 77+190 (Most Grunwaldzki)

Notice to Skippers No 4/2022

The navigable route on the Vistula River on June 04, 2022 from 20:00 – 23:30 will be closed on the section from km 76 + 450 to km 77 + 190

Komunikat nawigacyjny nr 3/2022

w związku z pracami remontowymi na śluzie przy stopniu wodnym Kościuszko, od dnia 02 marca do 30 listopada 2022 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze.

Notice to Skippers No 3/2022

due to ongoing repairs of the sluice gate on the Kosciuszko water barrage, from 02 March 2022 to 30 November 2022, may occur navigation difficulties.

Komunikat nawigacyjny nr 2/2022

z dnia 25.01.2022 r. dotyczący zamknięcia szlaku żeglugowego w dniu 30.01 i 26.03.2022r. na odcinku most Dębnicki - most Grunwaldzki w Krakowie.

Notice to Skippers No 2/2022

The navigable route on the Vistula River will be closed: on January 30, 2022 from 12.00 to 15.00 on the section from km 76+750 to km 77+190, and on March 26, 2022 r. from 12.00 to 13.00 on the section from km 76+450 to km 77+190.

Komunikat nawigacyjny nr 1/2022

z dnia 03.01.2022 r. dotyczący otwarcia śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i  Przewóz w związku z zanikiem zjawisk lodowych.

Notice to Skippers No 1/2022

from January 3, 2021, the locks at the Dwory, Smolice, Łączany (Borek Szlachecki) and Przewóz barrages, will be opened for navigation. At the same time, we would like to inform you, that the navigation message No.36/2021 is no longer valid.

 

 

Komunikat nawigacyjny nr 37/ 2021

z dnia 29.12.2021 r. dotyczący wolnienia z opłat za korzystanie ze śródlądowej drogi wodnej w roku 2022.

Notice to Skippers No 37/2021

starting from 1 March 2022. to 31 December 2022, entities performing activities referred to in Art. 306 sec. 1, on the Water Law Act, shall be exempt from fees for the use of inland waterways and sections thereof as well as the water facilities owned by the State Treasury located on inland surface waters.

Komunikat nawigacyjny nr 36/ 2021

z dnia 27.12.2021 r. dotyczący zamknęcia śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i  Przewóz w związku z bardzo niskimi temperaturami i rozwojem zjawisk lodowych.

Notice to Skippers No 36/2021

concerns the closure of locks on the Upper Vistula waterway, at the Dwory, Smolice, ZOH Łączany barrages (Borek Szlachecki lock), Kościuszko, Dąbie and Przewóz due to low temperatures.

Komunikat nawigacyjny nr 35/2021

w związku z pracami remontowymi na śluzie przy stopniu wodnym Kościuszko, w dniach 4-10 listopada, oraz 15-17 listopada 2021 r. śluza przy stopniu wodnym Kościuszko, będzie nieczynna dla żeglugi.

Notice to Skippers No 35/2021

in days 4-10 November 2021 and 15-17 November 2021, the sluice gate on the Kosciuszko water barrage will be closed for navigation, due to ongoing repairs of the sluice gate. 

 

Komunikat nawigacyjny nr 34/2021

w dniach od 26.10.2021 r. do 20.12.2021 r. wystąpią utrudnienia w żegludze na odcinku  rzeki Wisły w km. 37+350 – 37+500 i Kanale Łączany - Skawina w km. 0+000 – 0+130

Notice to Skippers No 34/2021

from October 26, 2021, to December 20, 2021 there will be difficulties in navigation on the section of the Vistula River in km. 37 + 350 - 37 + 500 and the Channel Łączany-Skawina in km. 0+000 - 0+130

 

Komunikat nawigacyjny nr 33/2021

Od dnia 21.10.2021 r. Śluza przy stopniu wodnym Dąbie zostaje otwarta do żeglugi.

Notice to Skippers No 33/2021

From 21 October 2021, the lock at the Dąbie barrage, is open for nawigation

 

Komunikat nawigacyjny nr 32/2021

Od dnia 20.10.2021 r. Śluza na stopniu wodnym Dąbie będzie nieczynna do odwołania, z powodu awarii.

Notice to Skippers No 32/2021

From October 20, 2021, the lock at the Dąbie barrage will be closed until further notice due to a failure.

 

Komunikat nawigacyjny nr 31/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 92+600 do km 175+400  w dniu 15.09.2021 r.  zostaje otwarty.

Notice to Skippers No 31/2021

The navigation waterway on the Vistula River, the section from km 92+600 to km 175+400, from 15 September 2021, is open for nawigation.

 

Komunikat nawigacyjny nr 30/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 73+500 do km 74+500 w dniu 25.09.2021 r. , w godzinach 11.00 – 16.00 zostanie częściowo zamknięty.

Notice to Skippers No 30/2021 

The navigation waterway on the Vistula River, the section from km 73+500 to km 74+500, on 25 September 2021, from 11:00 a.m. to 4:00 p.m will be partially closed.

 

Komunikat nawigacyjny nr 28/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 63+500 do km 80+875 w dniu 07.09.2021 r.  zostaje otwarty.

Notice to Skippers No 28/2021

The navigation waterway on the Vistula River, the section from km 63+500 to km 80+875, from 07 September 2021, is open for nawigation.

 

Komunikat nawigacyjny nr 26/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 87+500 do km 89+500 w dniu 11.09.2021 r. , w godzinach 10.00 – 13.00 zostanie częściowo zamknięty.

Notice to Skippers No 26/2021

The navigation waterway on the Vistula River, the section from km 87+500 to km 89+500, on 11 September 2021, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m will be partially closed. 

 

Komunikat nawigacyjny nr 25/2021

Szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 11.09.2021 r. w godz. 21:45 – 23:00 zostanie wyłączony z ruchu żeglugowego na odcinku w km 76+450 (most Dębnicki) do 77+190 (Most Grunwaldzki).

 Notice to Skippers No 25/2021

The navigable route on the Vistula River on 11 September 2021, from 9:45 p.m. to 11:00 p.m. will be closed for navigation on the section from km 76+450 (Grunwald Bridge) to 77+190 (Grunwald Bridge).

 

Komunikat nawigacyjny nr 24/2021

Zamknięcie szlaku żeglugowego od  01.09.2021 r. dla ruchu jednostek pływających w związku z przekroczeniem Wysokiej Wody Żeglownej

 Notice to Skippers No 24/2021

the navigable route will be closed for sailing units from 1 September 2021.

 

Komunikat nawigacyjny nr 23/2021

na całym odcinku szlaku żeglugowego, prognozowane jest wystąpienie stanów ostrzegawczych, czyli Wysokiej Wody Żeglownej, przy której żegluga zostaje wstrzymana

Notice to Skippers No 23/2021

the occurrence of warning states, or High Navigable Water, is forecasted along the entire section of the shipping route. (navigation should be suspended)

 

Komunikat nawigacyjny nr 22/2021

W dniu 10.08.2021 r. śluza przy stopniu wodnym Dwory, zostaje otwarta dla żeglugi.

Notice to Skippers No 22/2021

From August 10, 2021, the lock at the Dwory barrage, will be open for navigation

 

Komunikat nawigacyjny nr 21/2021

na całym odcinku szlaku żeglugowego, prognozowane jest wystąpienie stanów ostrzegawczych, czyli Wysokiej Wody Żeglownej, przy której żegluga zostaje wstrzymana

Notice to Skippers No 21/2021

the occurrence of warning states, or High Navigable Water, is forecasted along the entire section of the shipping route. (navigation should be suspended)

 

Komunikat nawigacyjny nr 20/2021

od dnia 06 sierpnia 2021 r. śluza przy stopniu wodnych Dwory, będzie nieczynna do odwołania z powodu awarii.

Notice to Skippers No 20/2021

from August 06, 2021, the lock at the Dwory barrage will be closed, until further notice due to a failure.

 

Komunikat nawigacyjny nr 19/2021

Od dnia 27 lipca do 28 lipca 2021 r. śluza przy stopniu wodnym Kościuszko, będzie nieczynna dla żeglugi. 

Notice to Skippers No 19/2021

From 27 July 2021 to 28 July 2021, the sluice gate on the Kosciuszko water barrage will be closed for navigation. 

 

Komunikat nawigacyjny nr 18/2021

Szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 04.09.2021 r. w godz. 19:45 – 22:30 zostanie wyłączony z ruchu żeglugowego na odcinku w km 76+450 (most Dębnicki) do 77+190 (Most Grunwaldzki)

Notice to Skippers No 18/2021

The navigable route on the Vistula River on September 04, 2021 from 19:45 – 22:30 will be closed on the section from km 76 + 450 to km 77 + 190.

Komunikat nawigacyjny nr 17/2021

Od dnia 28.06.2021 r. śluzowania na stopniu wodnym Kościuszko bez ograniczeń.

Notice to Skippers No 17/2021

From June 28, 2021 locks on the Kościuszko barrage take place without restrictions.

Komunikat nawigacyjny nr 16/2021

Od dnia 22.06.2021 r. do odwołania, ograniczenie ilości śluzowań na stopniu wodnym Kościuszko.

Notice to Skippers No 16/2021

From June 22, 2021 until further notice, it will be introduce the limits of number of lockages, on the Kościuszko barrage.

Komunikat nawigacyjny nr 15/2021

Od dnia 20.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły, związane z niskimi przepływami, mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na odcinku rzeki Wisły od km 223+600-223+700.

Notice to Skippers No 15/2021

From June 20, 2021 to December 31, 2021 on the section of the Vistula River from km 223 + 600- 223 + 700, due to the low flow in the river and periodic activation of the damming of the Połaniec Power Plant, located at km 223 +650 of the Vistula River, there may be difficulties in navigation

Komunikat nawigacyjny nr 14/2021

Szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 19.06.2021 r. w godz. 15:00 – 18:00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku w km 76+450 (most Dębnicki) do 78+300 (most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) wzdłuż brzegu prawego.

Notice to Skippers No 14/2021

The navigable route on the Vistula River on June 19, 2021 from 15.00 - 18.00 will be partially closed on the section from km 76 + 450 to km 78 + 300 along the right bank of the river.

Komunikat nawigacyjny nr 13/2021

Szlak żeglowny na kanale Łączany - Skawina w dniu 27.06.2021 r. w godz. 12.00 – 14.30 zostanie zamknięty na odcinku od km 0+500k do km 1+000k. w związku z regatami organizowanymi przez Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach.

Notice to Skippers No 13/2021

The navigable route on the Łączany - Skawina canal on June 27, 2021 from 12.00 - 14.30 will be closed on the section from km 0 + 500k to km 1 + 000k. in conjunction with the regatta organized by the Inter-school Canoe Club in Łączany.

Komunikat nawigacyjny nr 12/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 87+500 do km 89+500 w dniach 20.06.2021 r. i  21.06.2021 r. , w godzinach 10.00 – 14.00 zostanie częściowo zamknięty z powodu imprezy kajakowej pod nazwą „Na Fali”

Notice to Skippers No 12/2021

The navigable route on the Vistula River on June 20 and 21, 2021 from 10.00 - 14.00 will be partially closed on the section from km 87 + 500 to km 89 + 500.

Komunikat nawigacyjny nr 11/2021

W związku z przeglądem progu piętrzącego Elektrowni Połaniec, w km 223+635 rzeki Wisły, w dniach od 14 czerwca do 16 czerwca 2021 r. zostanie zamknięty szlak żeglugowy na odcinku od km 223+550 do km 223+650

Notice to Skippers No 11/2021

The navigable route on the Vistula River, from June 14, 2021 to June 16, 2021, will be closed on the section from km 223+550 do km 223+650, due to the inspection of the Połaniec damming dam.

Komunikat nawigacyjny nr 10/2021

W dniu 02.06.2021 r. śluza przy stopniu wodnym Dwory, zostaje otwarta dla żeglugi.

Notice to Skippers No 10/2021

From June 02, 2021, the lock at the Dwory barrage, will be open for navigation

Komunikat nawigacyjny nr 9/2021

Szlak żeglowny na kanale zece Wiśle w dniu 10.06.2021 r. w godz. 17.30 – 20.30 zostanie zamknięty na odcinku od km 75+300 do km 78+500 w związku z "Pochodem Lajkonika" organizowanym przez Muzeum m.Krakowa.

Notice to Skippers No 9/2021

The navigable route on the Vistula River on June 10, 2021 from 17.30 - 20.30 will be closed on the section from km 75 + 300 to km 78 + 500 in conjunction with an event on the water called "Lajkonik procession"

Komunikat nawigacyjny nr 8/2021

Szlak żeglowny na kanale Łączany - Skawina w dniu 29.05.2021 r. w godz. 12.00 – 14.30 zostanie zamknięty na odcinku od km 0+500k do km 1+000k. w związku z regatami organizowanymi przez Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach.

Notice to Skippers No 8/2021

The navigable route on the Łączany - Skawina canal on May 29, 2021 from 12.00 - 14.30 will be closed on the section from km 0 + 500k to km 1 + 000k. in conjunction with the regatta organized by the Inter-school Canoe Club in Łączany.

Komunikat nawigacyjny nr 7/2021

w dniach 19-22 maja 2021 na całym odcinku szlaku żeglugowego, prognozowane jest wystąpienie stanów ostrzegawczych, czyli Wysokiej Wody Żeglownej, przy której żegluga zostaje wstrzymana.

Notice to Skippers No 7/2021

on May 19-22, 2021, the occurrence of warning states, or High Navigable Water, is forecasted along the entire section of the shipping route. (navigation should be suspended)

Komunikat nawigacyjny nr 6/2021

Od dnia 14.05.2021 r. Śluza na stopniu wodnym Dwory będzie nieczynna do odwołania, z powodu awarii.

Notice to Skippers No 6/2021

From May 14, 2021, the lock at the Dwory barrage will be closed until further notice due to a failure.

Komunikat nawigacyjny nr 5/2021

Od dnia 23 kwietnia 2021 r. śluza na stopniu wodnym Dąbie ostaje otwarta dla żeglugi, W związku z usunięciem awarii, komunikat nawigacyjny nr 4/2021 traci ważność.

Notice to Skippers No 5/2021

From April 23, 2021, the lock on the Dąbie barrage is open to navigation. Due to the removal of the failure, navigation message No. 4/2021 has expired..

Komunikat nawigacyjny nr 4/2021

Od godziny 15.30 w dniu 18.04.2021 r. Śluza na stopniu wodnym Dąbie będzie nieczynna do odwołania, z powodu awarii.

Notice to Skippers No 4/2021

From 3.30 pm on April 18, 2021, the lock at the Dąbie barrage will be closed until further notice due to a failure.

Komunikat nawigacyjny nr 3/2021

od dnia 09 marca 2021 r. śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Łączany (Borek Szlachecki) i Przewóz, zostają otwarte dla żeglugi. Jednocześnie informujemy, że ważność traci komunikat nawigacyjny nr 1/2021.

Notice to Skippers No 3/2021 

from March 9, 2021, the locks at the Dwory, Smolice, Łączany (Borek Szlachecki) and Przewóz barrages, will be opened for navigation. At the same time, we would like to inform you, that the navigation message No.1/2021 is no longer valid.

Komunikat nawigacyjny nr 2/2021

od dnia 03 marca 2021 r. śluzy przy stopniach wodnych Kościuszko i Dąbie zostają otwarte dla żeglugi

Notice to Skippers No 2/2021

from March 3, 2021, the locks at the Kościuszko and Dąbie barrages, will be opened for navigation.

Komunikat nawigacyjny nr 1 / 2021

z dnia 15.01.2021 r. dotyczący zamknęcia śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i  Przewóz w związku z prognozowanymi bardzo niskimi temperaturami.

Notice to Skippers No 1/2021

concerns the closure of locks on the Upper Vistula waterway, at the Dwory, Smolice, ZOH Łączany barrages (Borek Szlachecki lock), Kościuszko, Dąbie and Przewóz due to forecasted very low temperatures         

 

 

Armatorzy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem komunikatów nawigacyjnych dotyczących śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły za pomocą poczty elektronicznej, proszeni są o przesłanie oraz aktualizowanie swoich adresów e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    ARCHIWUM