Komunikat nawigacyjny nr 35/2021

w związku z pracami remontowymi na śluzie przy stopniu wodnym Kościuszko, w dniach 4-10 listopada, oraz 15-17 listopada 2021 r. śluza przy stopniu wodnym Kościuszko, będzie nieczynna dla żeglugi.

Notice to Skippers No 35/2021

in days 4-10 November 2021 and 15-17 November 2021, the sluice gate on the Kosciuszko water barrage will be closed for navigation, due to ongoing repairs of the sluice gate. 

 

Komunikat nawigacyjny nr 34/2021

w dniach od 26.10.2021 r. do 20.12.2021 r. wystąpią utrudnienia w żegludze na odcinku  rzeki Wisły w km. 37+350 – 37+500 i Kanale Łączany - Skawina w km. 0+000 – 0+130

Notice to Skippers No 34/2021

from October 26, 2021, to December 20, 2021 there will be difficulties in navigation on the section of the Vistula River in km. 37 + 350 - 37 + 500 and the Channel Łączany-Skawina in km. 0+000 - 0+130

 

Komunikat nawigacyjny nr 33/2021

Od dnia 21.10.2021 r. Śluza przy stopniu wodnym Dąbie zostaje otwarta do żeglugi.

Notice to Skippers No 33/2021

From 21 October 2021, the lock at the Dąbie barrage, is open for nawigation

 

Komunikat nawigacyjny nr 32/2021

Od dnia 20.10.2021 r. Śluza na stopniu wodnym Dąbie będzie nieczynna do odwołania, z powodu awarii.

Notice to Skippers No 32/2021

From October 20, 2021, the lock at the Dąbie barrage will be closed until further notice due to a failure.

 

Komunikat nawigacyjny nr 31/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 92+600 do km 175+400  w dniu 15.09.2021 r.  zostaje otwarty.

Notice to Skippers No 31/2021

The navigation waterway on the Vistula River, the section from km 92+600 to km 175+400, from 15 September 2021, is open for nawigation.

 

Komunikat nawigacyjny nr 30/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 73+500 do km 74+500 w dniu 25.09.2021 r. , w godzinach 11.00 – 16.00 zostanie częściowo zamknięty.

Notice to Skippers No 30/2021 

The navigation waterway on the Vistula River, the section from km 73+500 to km 74+500, on 25 September 2021, from 11:00 a.m. to 4:00 p.m will be partially closed.

 

Komunikat nawigacyjny nr 28/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 63+500 do km 80+875 w dniu 07.09.2021 r.  zostaje otwarty.

Notice to Skippers No 28/2021

The navigation waterway on the Vistula River, the section from km 63+500 to km 80+875, from 07 September 2021, is open for nawigation.

 

Komunikat nawigacyjny nr 26/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 87+500 do km 89+500 w dniu 11.09.2021 r. , w godzinach 10.00 – 13.00 zostanie częściowo zamknięty.

Notice to Skippers No 26/2021

The navigation waterway on the Vistula River, the section from km 87+500 to km 89+500, on 11 September 2021, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m will be partially closed. 

 

Komunikat nawigacyjny nr 25/2021

Szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 11.09.2021 r. w godz. 21:45 – 23:00 zostanie wyłączony z ruchu żeglugowego na odcinku w km 76+450 (most Dębnicki) do 77+190 (Most Grunwaldzki).

 Notice to Skippers No 25/2021

The navigable route on the Vistula River on 11 September 2021, from 9:45 p.m. to 11:00 p.m. will be closed for navigation on the section from km 76+450 (Grunwald Bridge) to 77+190 (Grunwald Bridge).

 

Komunikat nawigacyjny nr 24/2021

Zamknięcie szlaku żeglugowego od  01.09.2021 r. dla ruchu jednostek pływających w związku z przekroczeniem Wysokiej Wody Żeglownej

 Notice to Skippers No 24/2021

the navigable route will be closed for sailing units from 1 September 2021.

 

Komunikat nawigacyjny nr 23/2021

na całym odcinku szlaku żeglugowego, prognozowane jest wystąpienie stanów ostrzegawczych, czyli Wysokiej Wody Żeglownej, przy której żegluga zostaje wstrzymana

Notice to Skippers No 23/2021

the occurrence of warning states, or High Navigable Water, is forecasted along the entire section of the shipping route. (navigation should be suspended)

 

Komunikat nawigacyjny nr 22/2021

W dniu 10.08.2021 r. śluza przy stopniu wodnym Dwory, zostaje otwarta dla żeglugi.

Notice to Skippers No 22/2021

From August 10, 2021, the lock at the Dwory barrage, will be open for navigation

 

Komunikat nawigacyjny nr 21/2021

na całym odcinku szlaku żeglugowego, prognozowane jest wystąpienie stanów ostrzegawczych, czyli Wysokiej Wody Żeglownej, przy której żegluga zostaje wstrzymana

Notice to Skippers No 21/2021

the occurrence of warning states, or High Navigable Water, is forecasted along the entire section of the shipping route. (navigation should be suspended)

 

Komunikat nawigacyjny nr 20/2021

od dnia 06 sierpnia 2021 r. śluza przy stopniu wodnych Dwory, będzie nieczynna do odwołania z powodu awarii.

Notice to Skippers No 20/2021

from August 06, 2021, the lock at the Dwory barrage will be closed, until further notice due to a failure.

 

Komunikat nawigacyjny nr 19/2021

Od dnia 27 lipca do 28 lipca 2021 r. śluza przy stopniu wodnym Kościuszko, będzie nieczynna dla żeglugi. 

Notice to Skippers No 19/2021

From 27 July 2021 to 28 July 2021, the sluice gate on the Kosciuszko water barrage will be closed for navigation. 

 

Komunikat nawigacyjny nr 18/2021

Szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 04.09.2021 r. w godz. 19:45 – 22:30 zostanie wyłączony z ruchu żeglugowego na odcinku w km 76+450 (most Dębnicki) do 77+190 (Most Grunwaldzki)

Notice to Skippers No 18/2021

The navigable route on the Vistula River on September 04, 2021 from 19:45 – 22:30 will be closed on the section from km 76 + 450 to km 77 + 190.

Komunikat nawigacyjny nr 17/2021

Od dnia 28.06.2021 r. śluzowania na stopniu wodnym Kościuszko bez ograniczeń.

Notice to Skippers No 17/2021

From June 28, 2021 locks on the Kościuszko barrage take place without restrictions.

Komunikat nawigacyjny nr 16/2021

Od dnia 22.06.2021 r. do odwołania, ograniczenie ilości śluzowań na stopniu wodnym Kościuszko.

Notice to Skippers No 16/2021

From June 22, 2021 until further notice, it will be introduce the limits of number of lockages, on the Kościuszko barrage.

Komunikat nawigacyjny nr 15/2021

Od dnia 20.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły, związane z niskimi przepływami, mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na odcinku rzeki Wisły od km 223+600-223+700.

Notice to Skippers No 15/2021

From June 20, 2021 to December 31, 2021 on the section of the Vistula River from km 223 + 600- 223 + 700, due to the low flow in the river and periodic activation of the damming of the Połaniec Power Plant, located at km 223 +650 of the Vistula River, there may be difficulties in navigation

Komunikat nawigacyjny nr 14/2021

Szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 19.06.2021 r. w godz. 15:00 – 18:00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku w km 76+450 (most Dębnicki) do 78+300 (most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) wzdłuż brzegu prawego.

Notice to Skippers No 14/2021

The navigable route on the Vistula River on June 19, 2021 from 15.00 - 18.00 will be partially closed on the section from km 76 + 450 to km 78 + 300 along the right bank of the river.

Komunikat nawigacyjny nr 13/2021

Szlak żeglowny na kanale Łączany - Skawina w dniu 27.06.2021 r. w godz. 12.00 – 14.30 zostanie zamknięty na odcinku od km 0+500k do km 1+000k. w związku z regatami organizowanymi przez Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach.

Notice to Skippers No 13/2021

The navigable route on the Łączany - Skawina canal on June 27, 2021 from 12.00 - 14.30 will be closed on the section from km 0 + 500k to km 1 + 000k. in conjunction with the regatta organized by the Inter-school Canoe Club in Łączany.

Komunikat nawigacyjny nr 12/2021

Szlak żeglowny na rz. Wiśle na odcinku od km 87+500 do km 89+500 w dniach 20.06.2021 r. i  21.06.2021 r. , w godzinach 10.00 – 14.00 zostanie częściowo zamknięty z powodu imprezy kajakowej pod nazwą „Na Fali”

Notice to Skippers No 12/2021

The navigable route on the Vistula River on June 20 and 21, 2021 from 10.00 - 14.00 will be partially closed on the section from km 87 + 500 to km 89 + 500.

Komunikat nawigacyjny nr 11/2021

W związku z przeglądem progu piętrzącego Elektrowni Połaniec, w km 223+635 rzeki Wisły, w dniach od 14 czerwca do 16 czerwca 2021 r. zostanie zamknięty szlak żeglugowy na odcinku od km 223+550 do km 223+650

Notice to Skippers No 11/2021

The navigable route on the Vistula River, from June 14, 2021 to June 16, 2021, will be closed on the section from km 223+550 do km 223+650, due to the inspection of the Połaniec damming dam.

Komunikat nawigacyjny nr 10/2021

W dniu 02.06.2021 r. śluza przy stopniu wodnym Dwory, zostaje otwarta dla żeglugi.

Notice to Skippers No 10/2021

From June 02, 2021, the lock at the Dwory barrage, will be open for navigation

Komunikat nawigacyjny nr 9/2021

Szlak żeglowny na kanale zece Wiśle w dniu 10.06.2021 r. w godz. 17.30 – 20.30 zostanie zamknięty na odcinku od km 75+300 do km 78+500 w związku z "Pochodem Lajkonika" organizowanym przez Muzeum m.Krakowa.

Notice to Skippers No 9/2021

The navigable route on the Vistula River on June 10, 2021 from 17.30 - 20.30 will be closed on the section from km 75 + 300 to km 78 + 500 in conjunction with an event on the water called "Lajkonik procession"

Komunikat nawigacyjny nr 8/2021

Szlak żeglowny na kanale Łączany - Skawina w dniu 29.05.2021 r. w godz. 12.00 – 14.30 zostanie zamknięty na odcinku od km 0+500k do km 1+000k. w związku z regatami organizowanymi przez Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach.

Notice to Skippers No 8/2021

The navigable route on the Łączany - Skawina canal on May 29, 2021 from 12.00 - 14.30 will be closed on the section from km 0 + 500k to km 1 + 000k. in conjunction with the regatta organized by the Inter-school Canoe Club in Łączany.

Komunikat nawigacyjny nr 7/2021

w dniach 19-22 maja 2021 na całym odcinku szlaku żeglugowego, prognozowane jest wystąpienie stanów ostrzegawczych, czyli Wysokiej Wody Żeglownej, przy której żegluga zostaje wstrzymana.

Notice to Skippers No 7/2021

on May 19-22, 2021, the occurrence of warning states, or High Navigable Water, is forecasted along the entire section of the shipping route. (navigation should be suspended)

Komunikat nawigacyjny nr 6/2021

Od dnia 14.05.2021 r. Śluza na stopniu wodnym Dwory będzie nieczynna do odwołania, z powodu awarii.

Notice to Skippers No 6/2021

From May 14, 2021, the lock at the Dwory barrage will be closed until further notice due to a failure.

Komunikat nawigacyjny nr 5/2021

Od dnia 23 kwietnia 2021 r. śluza na stopniu wodnym Dąbie ostaje otwarta dla żeglugi, W związku z usunięciem awarii, komunikat nawigacyjny nr 4/2021 traci ważność.

Notice to Skippers No 5/2021

From April 23, 2021, the lock on the Dąbie barrage is open to navigation. Due to the removal of the failure, navigation message No. 4/2021 has expired..

Komunikat nawigacyjny nr 4/2021

Od godziny 15.30 w dniu 18.04.2021 r. Śluza na stopniu wodnym Dąbie będzie nieczynna do odwołania, z powodu awarii.

Notice to Skippers No 4/2021

From 3.30 pm on April 18, 2021, the lock at the Dąbie barrage will be closed until further notice due to a failure.

Komunikat nawigacyjny nr 3/2021

od dnia 09 marca 2021 r. śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Łączany (Borek Szlachecki) i Przewóz, zostają otwarte dla żeglugi. Jednocześnie informujemy, że ważność traci komunikat nawigacyjny nr 1/2021.

Notice to Skippers No 3/2021 

from March 9, 2021, the locks at the Dwory, Smolice, Łączany (Borek Szlachecki) and Przewóz barrages, will be opened for navigation. At the same time, we would like to inform you, that the navigation message No.1/2021 is no longer valid.

Komunikat nawigacyjny nr 2/2021

od dnia 03 marca 2021 r. śluzy przy stopniach wodnych Kościuszko i Dąbie zostają otwarte dla żeglugi

Notice to Skippers No 2/2021

from March 3, 2021, the locks at the Kościuszko and Dąbie barrages, will be opened for navigation.

Komunikat nawigacyjny nr 1 / 2021

z dnia 15.01.2021 r. dotyczący zamknęcia śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i  Przewóz w związku z prognozowanymi bardzo niskimi temperaturami.

Notice to Skippers No 1/2021

concerns the closure of locks on the Upper Vistula waterway, at the Dwory, Smolice, ZOH Łączany barrages (Borek Szlachecki lock), Kościuszko, Dąbie and Przewóz due to forecasted very low temperatures         

 

 

Armatorzy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem komunikatów nawigacyjnych dotyczących śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły za pomocą poczty elektronicznej, proszeni są o przesłanie oraz aktualizowanie swoich adresów e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    ARCHIWUM