KOMUNIKATY NAWIGACYJNE                                                                                                                    UTRUDNIENIA W ŻEGLUDZE

                                        adventure beach compass 691637 E                                                              rope 114

.