„Utylizacja i zbiór martwych zwierząt” - KN.ZPU.2711.2.2024

Ogłaszający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz

Termin nadsyłania ofert: 06.03.2024 r., do godziny 10:00

Wszelkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18763,Utylizacja-i-zbior-martwych-zwierzat.html