Postępowanie nr KR.ZPU.2.2711.39.2023.ZS "Utrzymanie parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej klasy Ib rzeka Wisła od km 124+500 do 125+500 w m. Hebdów – Nowa Wieś oraz od km 128+300 do 128+500 w m. Śmiłowice"

Uwaga!!!

Wszystkie dokumenty dotyczące tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18379,Utrzymanie-parametrow-eksploatacyjnych-drogi-wodnej-klasy-Ib-rzeka-Wisla-od-km-1.html