Numer postępowania KR.ZPU.2.2711.37.2023.ZS

"Materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem obiektów hydrotechnicznych - Dostawa smarów, olejów i płynów oraz filtrów niezbędnych do bieżącej konserwacji urządzeń hydrotechnicznych"

UWAGA !!!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18292,Materialy-eksploatacyjne-zwiazane-z-utrzymaniem-obiektow-hydrotechnicznych-Dosta.html