Postępowanie nr KR.2.6.532.14.2023.MB "Roboty budowlane na terenie NW Proszowice-etap III : Prace utrzymaniowe na potoku Ścieklec km 17+700 - 18+600"

UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18248,Roboty-budowlane-na-terenie-NW-Proszowice-etap-III-Prace-utrzymaniowe-na-potoku-.html