Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, na każdorazowe zlecenie Zamawiającego, usług kompleksowej obsługi serwisowej i naprawy pojazdów służbowych będących w użytkowaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie połączonej z dostawą niezbędnych części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych. 

Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr KR.ROZ.2811.516.2022

UWAGA !!!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14320,Serwis-samochodow-sluzbowych-uzytkowanych-w-PGW-WP-RZGW-w-Krakowie.html?sid=5bc95795cca116dd3fbda6696a14a6b3,Serwis-samochodow-sluzbowych-uzytkowanych-w-PGW-WP-RZGW-w-Krakowie.html?sid=5bc95795cca116dd3fbda6696a14a6b3