Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/składnic akt jednostek PGW WP
„Dostosowanie budynku w Limanowej na potrzeby archiwum ZZ w Nowym Sączu - Etap I: Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwoleń” - 68/ZZN/2022


Ogłaszający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz

Termin nadsyłania ofert: 05.10.2022 r., do godziny 10:00

Wszelkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14332,Wykonanie-prac-inwestycyjnych-w-zakresie-przystosowania-pomieszczen-archiwowskla.html