NR POSTĘPOWANIA KR.ZPU.2.2811.28.2022.ZS "Montaż sprzętu radiotelefonicznego stopni wodnych na Drodze Wodnej Górnej Wisły"

UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się po poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14330,Montaz-sprzetu-radiotelefonicznego-stopni-wodnych-na-Drodze-Wodnej-Gornej-Wisly.html