KR.ROZ.2811.535.2022 „ Modernizacja i rozbudowa systemów ochrony przed napadem i włamaniem na zaporach wodnych Kaskady Soły.”

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14274,Modernizacja-i-rozbudowa-systemow-ochrony-przed-napadem-i-wlamaniem-na-zaporach-.html