Postępowanie NR KR.ZPU.2.2811.29.2022.ZS "Przeglądy jednostek pływających – Przegląd 4 jednostek pływających ZZ w Krakowie"

UWAGA !!!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14272,Przeglady-jednostek-plywajacych-Przeglad-4-jednostek-plywajacych-ZZ-w-Krakowie.html