"Wykonanie parkingu na trenie przyległym do budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu przy ul. Naściszowskiej 31 w Nowym Sączu" - 63/ZZN/2022

Ogłaszający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz

Termin nadsyłania ofert: 06.10.2022 r., do godziny 10:00

Wszelkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14200,Wykonanie-parkingu-na-trenie-przyleglym-do-budynku-Zarzadu-Zlewni-w-Nowym-Saczu-.html