Postępowanie KR.ROZ.2811.510.2022 - Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Cedron w km 22+400-22+800

 

UWAGA !!!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod linkiem:

 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14213,Naprawa-uszkodzen-i-udroznienie-cieku-Cedron-w-km-22400-22800.html?sid=390dcadc74f0df84b7c50f0ccad6f910