Nr postępowania KR.ROZ.2811.447.2022 "Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Oświęcim: Naprawa ubezpieczeń istniejącego stopnia wraz zabezpieczeniem skarp pot. Płazanka w km 10+140-10+240"

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13728,Roboty-budowlane-na-ciekach-i-potokach-NW-Oswiecim-Naprawa-ubezpieczen-istniejac.html