Zapytanie ofertowe nr. KR.ROZ.2811.427.2022 „Usługi rzeczoznawców majątkowych związanych z wyceną nieruchomości - wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb wypłaty odszkodowań oraz wykupu gruntów dla 22 działek objętych załączonym wykazem”

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13647,Uslugi-rzeczoznawcow-majatkowych-zwiazanych-z-wycena-nieruchomosci-wykonanie-ope.html,Uslugi-rzeczoznawcow-majatkowych-zwiazanych-z-wycena-nieruchomosci-wykonanie-ope.html