Modyfikacja i rozbiórka tam bobrowych na terenie działania ZZ w Nowym Sączu 
„Modyfikacja i rozbiórka tam bobrowych na terenie działania ZZ w Nowym Sączu obszar: NW Grybów (pow. tarnowski), NW Tarnów” - 49/ZZN/2022

 

Ogłaszający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz

Termin nadsyłania ofert: 08.08.2022 r., do godziny 10:00

Wszelkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13586,Modyfikacja-i-rozbiorka-tam-bobrowych-na-terenie-dzialania-ZZ-w-Nowym-Saczu-Mody.html