Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu robót budowlanych wewnątrz budynku siedziby PGW WP RZGW w Krakowie mieszczącej się przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 30-301 Kraków.

Szczegółowy zakres prac i konieczne dokumenty znajdują się pod linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13481,Wykonanie-remontu-pomieszczen-biurowych-i-zaplecza-gospodarczego-w-budynku-biura.html?sid=14e6fc568debf38f35948a051826db8e,Wykonanie-remontu-pomieszczen-biurowych-i-zaplecza-gospodarczego-w-budynku-biura.html?sid=14e6fc568debf38f35948a051826db8e