Nr postępowania KR.2.6.532.2.2022.MB "Projekt naprawy pęknięć filarów nośnych i konstrukcji dachu wraz z geologią Pompownia Hubenice"

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13433,Projekt-naprawy-pekniec-filarow-nosnych-i-konstrukcji-dachu-wraz-z-geologia-Pomp.html