KR.ROZ.2811.116.2022  „Wykonanie przeglądu mechanizmu napędowego przelewów  powierzchniowych i upustów dennych zapory Porąbka.”

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12447,Wykonanie-przegladu-mechanizmu-napedowego-przelewow-powierzchniowych-i-upustow-d.html