Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW Kraków ZZ w Żywcu - etap III: Awaryjne usunięcie drzew stwarzających zagrożenie i rosnących na działkach Skarbu Państwa w m. Brzeźnica, gm. Brzeźnica - KR.ROZ.2811.235.2022

 

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12444,Uslugi-zwiazane-z-wycinka-drzew-na-terenie-RZGW-Krakow-ZZ-w-Zywcu-etap-III-Awary.html?sid=a61a5a7ce485c194dfa1a23a2d3cdaf3