Zapytanie ofertowe nr Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie-KR.ROZ.2811.220.2022

 

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12314,Udroznienie-koryta-rzeki-Lagowica-w-celu-bezpiecznego-przepuszczenia-wod-powodzi.html?sid=a7d20a6e8b66b1004d909859fc26c04f