KR.ROZ.2811.158.2022  „Usługi interwencyjne związane z rozbiórką przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu.”

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12037,Uslugi-interwencyjne-zwiazane-z-rozbiorka-przetamowan-i-zatorow-na-ciekach-natur.html