Zapytanie ofertowe:

„Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb - Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki Kamienicy Nowojowskiej w celu przywrócenia drożności rzeki, ochrony i likwidacji barier dla migracji ryb – ETAP I Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby monitoringu ryb” - 16/ZZN/2022

 

Ogłaszający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz

Termin nadsyłania ofert: 25.04.2022 r., do godziny 10:00

Wszelkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11977,Program-przywrocenia-droznosci-i-ochrony-rzeki-Kamienicy-Nawojowskiej-w-Nowym-Sa.html