Zapytanie ofertowe o numerze KR.ROZ.2811.147.2022 pod nazwą: „Dostawa apteczek pierwszej pomocy i wkładów do apteczek dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie” 

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11951,Dostawa-apteczek-pierwszej-pomocy-i-wkladow-do-apteczek-dla-Panstwowego-Gospodar.html?sid=a7966f4b659bdaa34718c8f21c357cfa