KR.ZPU.2.2811.2.2022.JK - Konserwacja urządzeń transportu bliskiego (suwnic, wciągarek i żurawi) na terenie RZGW w Krakowie:

a) Konserwacja suwnic ,wciągarek i żurawia na stopniach wodnych,

b) Konserwacja suwnic, wciągarek i żurawia na pompowniach odwadniających

c) Konserwacja dźwigu osobowo-towarowego w zaporze Dobczyce,

d) Konserwacja miesięczna urządzeń dźwignicowych na obiektach hydrotechnicznych (zapora i pompownie),

e) Miesięczna konserwacja urządzeń dźwignicowych (EW Dobczyce).

 

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11927,Konserwacja-urzadzen-transportu-bliskiego-suwnic-wciagarek-i-zurawi-na-terenie-R.html?sid=1139df8e6766aaab6ec90832897a6a9b