Zapytanie ofertowe:

Roboty budowlane, utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego Tarnów „Konserwacja rowu R-2 w km 0+000 - 0+120 i potoku Lubinka w km 0+000 - 0+380  m. Janowice, gm. Pleśna pow. tarnowski, woj. małopolskie” - 48/ZZN/2021

Ogłaszający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31,  33-300 Nowy Sącz 

Termin nadsyłania ofert: 30.07.2021 r., do godziny 10:00

Wszelkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r8127,Roboty-budowlane-utrzymaniowe-na-terenie-Nadzoru-Wodnego-Tarnow-Konserwacja-rowu.html