Zapytanie ofertowe:

KR.2.1.532.20.2021 "Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Bochnia – potok Jaworski (Suchy) km 0+300-0+720, udrożnienie koryta, zasyp wyrw, prace zabezpieczające"

UWAGA!