Zapytanie ofertowe:

"Sporządzenie 5 letniej oceny stanu technicznego obwałowania rz. Biała Tarnowska - lewy wał rz. Biała, m. Stróże, 69+200 – 67+766 / 0+000 – 1+386" - 45/ZZN/2021

Ogłaszający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31,  33-300 Nowy Sącz 

Termin nadsyłania ofert: 27.07.2021 r., do godziny 10:00

Wszelkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7973,Sporzadzenie-5-letniej-oceny-stanu-technicznego-obwalowania-rz-Biala-Tarnowska-l.html