UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7844,Wykonanie-przegladu-mechanizmu-napedowego-przelewu-powierzchniowego-zapory-Tresn.html