Zapytanie ofertowe:

KR.ROZ.2811.316.2021 „Badanie Środowiska Pracy w zakresie hałasu i drgań w środowisku pracy w Zarządzie Zlewni w Kielcach”.

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7797,Badanie-Srodowiska-Pracy-w-zakresie-halasu-i-drgan-w-srodowisku-pracy-w-Zarzadzi.html