Zapytanie ofertowe:

KR.ZPU.2.2811.19.2021.MK "Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji"

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7716,Wykonanie-przegladow-instalacji-elektrycznej-wraz-z-wykonaniem-pomiarow-w-zakres.html?sid=9ce7eaf9138923d3aded33cb262a552c