Zapytanie ofertowe:

KR.ROZ.2811.312.2021 "Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla 5 zastawek piętrzących"

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7718,Opracowanie-operatow-wodnoprawnych-i-instrukcji-gospodarowania-woda-wraz-z-uzysk.html?sid=6c0f86c7b35aa0b097b6c50c457704bd