Zapytanie ofertowe:

KR.ROZ.2811.329.2021 "Prace interwencyjne na obiektach hydrotechnicznych na terenie działania ZZ Kraków - Remont oświetlenia awaryjnego w sterowni śluzy i galerii jazu na SW Kościuszko"

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7701,Prace-interwencyjne-na-obiektach-hydrotechnicznych-na-terenie-dzialania-ZZ-Krako.html