Nazwa postępowania: Dostawa środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz artykułów pierwszej pomocy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Postępowanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18626