KR.ROZ.2810.96.2022 Kompleksowe utrzymanie koryt rzek na terenie NW Busko - Zdrój:

Część I:

  1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Maskalis
  2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Cieku od Broniny

Część II:

  1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Rowu od Buska
  2. Kompleksowe utrzymanie koryta Dopływu z Olganowa
  1. Kompleksowe utrzymanie koryta Cieku od Skorocic

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego. Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12958,Kompleksowe-utrzymanie-koryt-rzek-na-terenie-NW-Busko-Zdroj-Czesc-I-1Kompleksowe.html