KR.ROZ.2810.93.2022 „Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kazimierza Wielka

  1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki
  2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki
  3. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej
  4. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego. Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12690,Roboty-budowlane-na-ciekach-i-potokach-NW-Kazimierza-Wielka-1-Kompleksowe-utrzym.html