KR.ROZ.2810.90.2022 „Prace utrzymaniowe na potokach na terenie NW Nowy Sącz cz. II:

Część 1: Zasyp wyrw brzegowych i dennych na potoku Bukowiec w km 2+300 – 2+450 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa;

Część 2: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Czarna Woda w km 2+300 – 8+300 (odcinkowo) w m. Łącko, Zagorzyn, Wola Kosnowa, gm. Łącko”

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego. Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12677,Prace-utrzymaniowe-na-potokach-na-terenie-NW-Nowy-Sacz-cz-II-2-czesci.html