KR.ROZ.2810.58.2022

„Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie NW Połaniec”(5 części)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z utrzymaniem wód  w administracji Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Nadzór Wodny Połaniec.

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego. Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12549,Uslugi-zwiazane-z-koszeniem-i-wykaszaniem-brzegow-rzek-ciekow-i-kanalow-na-teren.html