Przedmiotem zamówienia jest „Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+577 w msc. Zawichost, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie” - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego. Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12540,Podwyzszenie-i-rozbudowa-lewego-walu-rzeki-Wisly-w-km-0000-0577-w-msc-Zawichost-.html