Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Oświęcim. Zamówienie zostało podzielone na pięć części.

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego. Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12183,Kompleksowe-utrzymanie-rzek-na-terenie-NW-Oswiecim-5-czesci.html