Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie lewej jazu Czaniec.

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej zamawiającego. Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12090,Wykonanie-warsztatowe-lancucha-napedowego-wraz-z-wymiana-na-klapie-lewej-jazu-Cz.html