KR.ROZ.2810.4.2022 Realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km 8+000-10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki”

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego.

Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11510,Realizacja-robot-budowlanych-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-Przebudowa-walow.html