Wykonanie dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW WP w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej

FE POIS EFRRpoziom pl 1 rgb

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykonanie dokumentacji niezbędnej  do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW WP  w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki”

 

Podstawowe informacje o projekcie

Tytuł projektu: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW WP w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0005/23

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji zasobu budynków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Projekt przygotowawczy będzie stanowił etap pierwszy i obejmował wykonanie audytów efektywności energetycznej 69 budynków na terenie 8 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu istotne dla celów inwestycji,  które zostaną osiągnięte do 2023 roku:

liczba obiektów, dla których wykonano dokumentację inwestycyjną niezbędną do termomodernizacji -  69 szt.                                                                                                                              

Lokalizacja projektu: 69 budynków na terenie 8 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Zakres rzeczowy

Zadanie 1: Wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW Wody Polskie w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej. Wykonanie dokumentacji - audytów efektywności energetycznej, planowany czas realizacji: 25.04.2023 - 31.12.2023.

Wartość projektu: 58 5603,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 58 5603,00 PLN

 

logotypyUE

 

Fundusze Unii Europejskiej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako beneficjent projektów POIS:

  • Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy, projekt nr POIS.02.01.00-00-0002/19,
  • Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego, projekt nr POIS.02.01.00-00-0024/17
  • Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej, projekt nr POIS.02.01.00-00-0001/17,
  • Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce, projekt nr POIS.02.01.00-00-0008/16,
  • Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza, projekt nr POIS.02.01.00-00-0025/17,

w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w formie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  • specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

rybactwo i morze

Dodatkowo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”:

  • Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb,

w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz lit. i, a także art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”.