PGW WODY POLSKIE NADZÓR WODNY MUSZYNA DYSPONUJE DREWNEM NA SPRZEDAŻ

 1. Tabelaryczne zestawienie drewna na sprzedaż wraz z dokumentacją fotograficzną:

Lp.

 Gatunek

Klasyfikacja

Ilość (mp)

Cena brutto w zł

Razem w zł brutto (cena x ilość)

(S2, S4, M)

(wg aktualnego cennika – zał. 1 Zarządzenia)

1

Wierzba

S4

1

95,94

95,94

   

 RAZEM

1

95,94

95,94

Obraz1KZK

 

 1. Miejsce składowania wyciętego drewna: potok Kryniczanka, brzeg prawy,
  km 7+900, działka nr 1041 na wys. dz. 1071/2 obręb Krynica-Zdrój, gmina Krynica-Zdrój.
  Zrzut ekranu 2022 07 15 154026
 1. Dane kontaktowe :
  PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Muszynie,
  Rynek 14, 33-370 Muszyna
  adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  osoba do kontaktu: Kierownik NW Muszyna – Leszek Filipowicz - tel. (667 621 624)
 1. Miejsce i termin złożenia ofert:
  - Oferty należy składać  pisemnie na adres Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – siedziba Nadzoru Wodnego w Muszynie ul. Rynek 14, 33-370 Muszyna – Dziennik Podawczy, w kopercie z adnotacją „Dotyczy sprzedaży drewna – NW Muszyna – Krynica-Zdrój ul. Stara Droga – nie otwierać do 08.2022 r.do godz. 8:45”- Ofertę należy złożyć do dnia 02.08.2022 r.  do godz. 8:30, otwarcie ofert: 02.08.2022 r. godz. 8:45.
 2. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
 3. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko/ nazwę firmy, adres oraz oferowaną cenę (brutto).
 4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.